Aktuality

 4 aktuality

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO

[12.01.2023] Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2023 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 44,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“. Celková cena vody je od 1.1.2023 66,50 Kč/m3.

NOVÉ ŽÁDOSTI

[12.01.2023] Nové žádosti o pronájem bytu nebo nebytových prostor se podávají na Městském úřadě Vidnava. Tyto žádosti následně posoudí Rada Města Vidnava a vydá rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení bytu.

UPOZORNĚNÍ - KONTROLA A ČIŠTĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ

[02.10.2023] Upozorňujeme, že vzhledem k dlouhodobému onemocnění technika (p. Šťastného) nejsme v dohledné době schopni provést čištění a kontrolu plynových kotlů před topnou sezónou.
Z tohoto důvodu také nepřijímáme nové objednávky na tyto služby.

Upozorňujeme, že nejsme povinni tyto služby nájemníkům poskytovat. Můžete se obrátit na kteréhokoliv technika v oboru plynových kotlů. Veškerý servis a revize plynových kotlů a ohřívačů vody je v režii nájemníka, včetně revizí těchto zařízení.

ODEČET MĚŘIČŮ TEPLA V OBECNÍCH BYTECH

[08.12.2023] Vážení nájemníci.
Ve dnech 11. - 13. 12. 2023 proběhne v obecních bytech odečet spotřebovaného tepla. Prosíme nájemníky v níže uvedených domech, aby umožnili provedení odečtu našim zaměstnancům.
Harmonogram odečtu:
11. 12. 2023 - Mírové náměstí 71 a 72, Klášterní 73
12. 12. 2023 - Radniční 86 a 87
13. 12. 2023 - Mírové náměstí 11
Děkujeme za spolupráci.
 4 aktuality