Aktuality

 2 aktuality

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO

[12.01.2023] Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2023 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 44,00 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“. Celková cena vody je od 1.1.2023 66,50 Kč/m3.

NOVÉ ŽÁDOSTI

[12.01.2023] Nové žádosti o pronájem bytu nebo nebytových prostor se podávají na Městském úřadě Vidnava. Tyto žádosti následně posoudí Rada Města Vidnava a vydá rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení bytu.
 2 aktuality