Aktuality

 3 aktuality

UPOZORNĚNÍ - DOLOŽENÍ KONTROLY SPALINOVÝCH CEST

[13.12.2023] Upozorňujeme všechny nájemníky obecních bytů, kteří používají v bytech zdroje tepla na tuhá paliva, že jsou povinni 1x ročně předložit pronajímateli potvrzení o provedení kontroly spalinových cest.

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO

[12.01.2023] Zastupitelstvo města Vidnavy na svém zasedání schválilo od 01.01.2024 cenu vodného ve výši 22,50 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši 52,08 Kč včetně DPH na základě finanční analýzy schváleného projektu OPŽP „Město Vidnava – rozšíření ČOV“. Celková cena vody je od 1.1.2024 74,58 Kč/m3.

NOVÉ ŽÁDOSTI

[12.01.2023] Nové žádosti o pronájem bytu nebo nebytových prostor se podávají na Městském úřadě Vidnava. Tyto žádosti následně posoudí Rada Města Vidnava a vydá rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení bytu.
 3 aktuality