Výměna oken na městských domech č. p. 25 a 14, v ulici Krasov

Výměna oken na městských domech č. p. 25 a 14, v ulici Krasov

Druhou výměnu plastových oken máme za sebou!

Druhou výměnu plastových oken v roce 2019 máme taktéž úspěšně za sebou. V termínu od 3. 6. 2019 do 14. 6 . 2019 se uskutečnila výměna plastových oken na městských domech č. p. 25 a 14, v ulici Krasov. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma CONCRET invest s. r. o.. Tentokrát se jednalo o výměnu dvou sousedících domů, nicméně však bráno jako jedna akce. Plastová okna se pokládala celkem v šesti bytech (5+1) a také byla provedena výměna vstupních dveří. Dohromady bylo usazeno 31 kusů plastových oken.

Závěrem bych chhtěl podotknout, že vše proběhlo v pořádku. Firma dodržela předem stanovené podmínky, proběhlo tedy usazení plastových oken, demontáž, montáž a zednické zapravení. Toto byla poslední výměna plastových oken v roce 2019. Ve spolupráci s Městem Vidnava bude ještě probíhat výměna dřevěných oken (Euro okna) v tomto roce. Výměna bude provedena na 1 - 2 městských domech v památkové zóně Vidnava.

Na obrázcích níže můžete vidět předešlý a aktuální stav.

S pozdravem

Bc. Radim Janyš, vedoucí SOBYTU Vidnava, p. o.

Fotografie
Pohled na přední část domu před výměnou
Pohled na přední část domu po výměně
Okno před výměnou
Nové platové okno
Původní dveře
Nové dveře