Běžná údržba a drobné opravy bytu

Běžná údržba a drobné opravy bytu

S užíváním bytu souvisí i jeho průběžná údržba a řešení vzniklých závad. Které by měl ale zajišťovat a hradit nájemce a které pronajímatel? Má se vůbec nájemce jakkoli podílet na opravách v bytě, který má "jen" v pronájmu?

Dle 2.odst. §2257 Obč.zákoníku "Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu bytu a drobné opravy související s užíváním bytu". Co se považuje za běžnou údržbu bytu a drobné opravy dále přesněji stanovuje Nařízení vlády č.308/2015 Sb. ze dne 26. 10. 2015, které platí od 1. 1. 2016. Na obranu nájemců je však nutné uvést, že i pronájimatel je dle odst.1 §2257 Obč. zákoníku povinnen udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.

Nařízení vlády č.308/2015 Sb.