Užitečné informace

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2023 - CHYBA

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2023 - CHYBA

Vážení nájemníci. V zaslaném ročním vyúčtování služeb za rok 2023 došlo k technické chybě. V záhlaví je chybně uvedeno zúčtovací období 1.3.2007 - 28.2.2008 místo 1.3.2023 - 29.2.2024. Pokud potřebujete vyúčtování se správným obdobím, v kanceláři Sobytu Vám vystavíme nové. Omlouváme se za chybu a případné komplikace.

UPOZORNĚNÍ NA FALEŠNÉ BANKÉŘE

UPOZORNĚNÍ NA FALEŠNÉ BANKÉŘE

Vážení občané. Vzhledem k narůstajícímu počtu podvodů v podobě telefonátů od falešných bankéřů jsme od Policie České republiky obdrželi výzvu k informování občanů. Odkaz na stránky s varováním PČR naleznete ZDE. Neberte varování na lehkou váhu a buďte opatrní.

Bezpečnostní pokyny pro užívání plynových spotřebičů

Bezpečnostní pokyny pro užívání plynových spotřebičů

Vážení nájemníci, dovolte mi, abych Vás seznámil s problematikou týkající se užívání plynových spotřebičů v městských bytech. Abychom předešli případným nehodám, škodám na zdraví a majetku, je nezbytné věnovat plynovým spotřebičům a celému plynovému zařízení v objektu stejnou péči jako všem zařízením, které přispívají ke komfortu bydlení. Je nutno dodržovat pokyny pro obslu ... (více)

Běžná údržba a drobné opravy bytu

Běžná údržba a drobné opravy bytu

S užíváním bytu souvisí i jeho průběžná údržba a řešení vzniklých závad. Které by měl ale zajišťovat a hradit nájemce a které pronajímatel? Má se vůbec nájemce jakkoli podílet na opravách v bytě, který má "jen" v pronájmu? Dle 2.odst. §2257 Obč.zákoníku "Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu bytu a drobné opravy související s užíváním bytu". Co se považuje za běžnou údr ... (více)

Kontrola a revize plynových spotřebičů!!!

Kontrola a revize plynových spotřebičů!!!

Vážení nájemníci, dovolujeme si Vás opět a důrazně informovat o problematice pravidelné kontroly a revizi plynových zařízení. Ustanovení zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 2 písm. f). Toto ustanovení ukl ... (více)

Pravidelná kontrola a revize plynových zařízení

Pravidelná kontrola a revize plynových zařízení

Vážení nájemníci, dovolujeme si vás informovat o problematice pravidelné kontroly a revizi plynových zařízení. Ustanovení zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 62 odst. 2 písm. f). Toto ustanovení ukládá zákazníkovi (tj. subjektu, který je smluvn ... (více)

Výměna oken na městském domě č. p. 43, v ulici Lékárenská

Výměna oken na městském domě č. p. 43, v ulici Lékárenská

První výměnu oken máme za sebou! První výměnu oken v roce 2019 máme úspěšně za sebou. V termínu od 13. 5. 2019 do 24. 5 . 2019 se uskutečnila výměna plastových oken na městském domě č. p. 43, v ulici Lékárenská. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma CONCRET invest s. r. o.. Plastová okna se pokládala celkem v šesti bytech a také na půdě a ve sklepních prostorech. D ... (více)

Výměna oken na městských domech č. p. 25 a 14, v ulici Krasov

Výměna oken na městských domech č. p. 25 a 14, v ulici Krasov

Druhou výměnu plastových oken máme za sebou! Druhou výměnu plastových oken v roce 2019 máme taktéž úspěšně za sebou. V termínu od 3. 6. 2019 do 14. 6 . 2019 se uskutečnila výměna plastových oken na městských domech č. p. 25 a 14, v ulici Krasov. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma CONCRET invest s. r. o.. Tentokrát se jednalo o výměnu dvou sousedících domů, nicméně ... (více)